Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków Kurator przyjmuje w dniach i godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu. W sprawach skarg i wniosków dyrektorzy wydziałów/delegatur lub osoby przez nich wyznaczone przyjmują w dniach i godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, a bez uzgodnienia terminu w każdy wtorek miesiąca w godzinnych od 13:00 do 15:00. Jeżeli wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas przyjęcia dokonuje się w pierwszym dniu pracy następującym po ww. dniu wolnym.

UWAGA: Rejestrowaniu nie podlegają pisma anonimowe. Pozostają one bez rozpoznania pisma anonimowe. Kwestie związane z zasadami i trybem udostępniania informacji publicznej, przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg, wniosków i petycji reguluje Zarządzenie 39/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zarządzenie 39/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, petycji, interwencji poselskich i senatorskich oraz wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Plik PDF, 1257 KB

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024