Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 Kształcenie młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego

Uczniowie, Nauczyciele i Dyrektorzy branżowych szkół I stopnia województwa kujawsko-pomorskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego w roku szkolnym 2023/2024 – wykaz aktualny na dzień 13 grudnia 2023 roku

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2023/2024

14.12.2023 / I. Andrzejewska

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024