Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Stypendia i pomoc uczniom / 29.02.2024

Program Stypendialny Horyzonty 2024

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czarneckiego we współpracy z Fundacją Rodziny Staraków prowadzi program stypendialny HORYZONTY mający na celu stworzenie możliwości edukacji uczniów z mniejszych miejscowości i niezamożnych rodzin w wybranych szkołach ponadpodstawowych w dużych miastach w Polsce.

Logo Programu Stypendialnego Horyzonty. Na rysunku nazwa programu oraz prostokąt, trzy linie o trzy okręgi.

Fundacja współpracuje w ramach Programu łącznie z 15 szkołami w 8 miastach. Informację o szkołach partnerskich oraz o dostępnych bursach można znaleźć pod linkiem: efc.edu.pl/programy/horyzonty/mapa-szkol-internatow-i-burs.

W ramach przyznanego stypendium sponsorzy pokrywają koszty:

  1. Zamieszkania w bursie, wyżywienia, biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek.
  2. Ferii i wakacji w formach zorganizowanych przez Fundację.
  3. Nauki języków obcych i egzaminów na certyfikaty.

Fundacja w ramach przyznanego stypendium oferuje uczniom także pomoc w ich rozwoju oraz wsparcie w trudnościach, które mogą się pojawić w procesie edukacji.

Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, u których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1900 zł netto na osobę, pochodzących z miejscowości liczących nie więcej niż 30 tysięcy mieszkańców. Średnia ocen nie stanowi kryterium udziału w Programie, jednak wyniki  w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednej ze szkół partnerskich Fundacji EFC.

Rekrutacja do Programu trwa od 15 lutego do 31 marca 2024 r.

Więcej informacji można pozyskać na stronie internetowej Fundacji pod linkiem: efc.edu.pl/programy/horyzonty, pod adresem e-mailowym: biuro@efc.edu.pl oraz pod numerem telefonu: (48) 696 647 175.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024