Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Stypendia i pomoc uczniom / 21.11.2023

Treść.

Od założenia American Councils w 1974 roku, pracuje nad wzmacnianiem więzi międzynarodowych i wzajemnego porozumienia w zakresie wymian kulturowych oraz wizyt zawodowych. American Councils for International Education współpracuje również z programem Rise. Rise to wspólna inicjatywa Schmidt Futures i Rhodes Trust na Uniwersytecie Oksfordzkim. Założona przez Erica i Wendy Schmidt, Schmidt Futures to inicjatywa dobroczynna, która łączy utalentowanych ludzi z różnych dziedzin, pokoleń i obszarów geograficznych, aby wykorzystać ich umiejętności do wspierania potrzeb społecznych. Rise przekazało miliard dolarów na to, aby pomóc młodzieży z całego świata w rozwijaniu swoich pasji.

Logo firmy Rise. Granatowy kwadrat, nazwa firmy i promieniście rozchodzące się promienia od pierwszej litery.

Rise to program przeznaczony dla obiecujących młodych osób w wieku 15-17 lat, którym zapewnia możliwość realizowania projektów społecznych oraz wsparcia w samorozwoju. Program zachęca młodych do stworzenia projektu polegającego na wspieraniu potrzeb społecznych, przy jednoczesnym rozwoju własnych talentów.

Razem z American Councils jako organizacją partnerską, Rise ma przyjemność ogłosić, że rekrutacja na program 2024/2025 już jest otwarta. Ta przełomowa inicjatywa ma na celu rozwijanie talentów obiecujących młodych ludzi na całym świecie. Rise koncentruje się na wyłanianiu młodych osób, które mają potencjał do tego, aby dokonać znaczących zmian na świecie.

O programie: Rise to program przeznaczony dla obiecujących młodych osób w wieku 15-17 lat, którym zapewnia możliwość realizowania projektów społecznych oraz wsparcia w samorozwoju. Program zachęca młodych do stworzenia projektu polegającego na wspieraniu potrzeb społecznych, przy jednoczesnym rozwoju własnych talentów. W ramach programu wybrana młodzież uzyskuje wsparcie, które może obejmować różnego rodzaju stypendia, współpracę z ekspertami, tworzenie sieci kontaktów oraz dostęp do możliwości rozwoju kariery. Program daje również możliwość dodatkowego finansowania projektów mających na celu rozwiązywanie globalnych problemów oraz wspieranie potrzeb społecznych.

Wyjątkowy proces rekrutacji: Zbyt często obiecujący młodzi ludzie nigdy nie realizują w pełni swojego potencjału, aby dokonać zmian w społeczeństwie. Zdarza się, że ich pomysły nigdy nie zostają odkryte lub nie mają dostępu do zrealizowania swoich pomysłów, napotykając bariery społeczne i ekonomiczne. Dlatego właśnie Rise stworzyło innowacyjny program, którego rekrutacja opiera się na filmikach, projektach oraz wywiadach grupowych, które pozwolą młodym ludziom pokazać własny potencjał na wiele sposobów.
Globalna inicjatywa dla każdego: Rise jest globalną inicjatywą. Nie ma znaczenia w jakim kraju żyjesz, skąd pochodzisz ani jakie masz wykształcenie. Rise chce poznać wszystkich obiecujących młodych ludzi, niezależnie od tego czy interesujesz się nauką, innowacjami, technologią, sztuką, polityką, organizacją społeczności lub jakąkolwiek inną dyscypliną. Utalentowani młodzi ludzie z ponad 170 krajów dołączyli do globalnej społeczności Rise. Wyłoniono 200 zwycięzców z 69 krajów, których można poznać na stronie: https://www.risefortheworld.org/global-winners#all-winners

Korzyści oferowane zwycięzcom Rise Global mogą obejmować następujące elementy; konkretne korzyści będą się zmieniać z roku na rok w miarę pojawiania się nowych możliwości:

   • ZJAZD ZWYCIĘZCÓW: Jeden wyjazd na stacjonarny zjazd zwycięzców razem z innymi uczestnikami programu Rise Global.
   • STYPENDIA UCZELNI WYŻSZYCH: 4-letnie, studenckie stypendium edukacyjne, pokrywające koszty czesnego oraz zakwaterowania. Stypendium może pokryć koszty, które nie zostaną pokryte przez wybraną uczelnię.
   • FINANSOWANIE POMYSŁÓW NA PROJEKT SPOŁECZNY: Możliwość aplikowania o finansowanie pomysłu na innowacyjny projekt społeczny, który będzie skierowany do lokalnych społeczności lub całego świata. Możliwość aplikowania o finansowanie własnego przedsiębiorstwa lub dotację dla organizacji non-profit.
   • POŁĄCZENIE TALENTÓW: Dostęp do sieci kontaktów Global Winners, członków społeczności Rise, organizacji partnerskich oraz programu rozwoju kariery, realizowanego za pośrednictwem nowych technologii.
   • STARTOWE PAKIETY TECHNOLOGICZNE: Pakiet technologiczny, czyli laptop lub tablet, który zostanie przekazany uczestnikowi bezpośrednio przed lub w trakcie pierwszego semestru studiów. Aplikanci na rok 2024 muszą znajdować się w przedziale wiekowym: 15-17 dnia 1 lipca 2024, czyli muszą być urodzeni między 2 lipca 2006, a 1 lipca 2009.

Koniec rekrutacji: 17 stycznia 2024 r.

Link do aplikacji znajduje się tutaj:

https://www.risefortheworld.org/?utm_campaign=rise4&utm_content=ACRise&utm_medium=gen

Osoby do kontaktu w Polsce:
Piotr Dobrosz – tel. +48 530 097 051
Agata Łaziuk – tel. +48 570 353 512

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024