Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Stypendia i pomoc uczniom / 16.10.2023

Rekrutacja do 10. edycji programu ADAMED SmartUP

Trwa nabór do 10. edycji programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP. Do programu mogą zgłaszać się uczniowie w wieku 14-18 lat.

Logo firmy Adamed. W prostokącie na białym tle nazwa firmy i rysunkowa gwiazdka.

Celem programu jest popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. W ciągu dziewięciu dotychczasowych edycji program wsparł aż 450 uczniów, którzy studiują na prestiżowych uczelniach w Polsce i na świecie.

Pierwszy etap rekrutacji polega na uczestnictwie w naukowej grze online, której celem jest sprawdzenie umiejętności analitycznego myślenia i znajdowania nieszablonowych metod działania. Do kolejnych etapów rekrutacji przechodzą gracze, którzy uzyskają największą liczbę punktów w ogólnym rankingu. Najlepsi kandydaci zostaną poproszeni o przygotowanie aplikacji, a w dalszym etapie – zaproszeni na rozmowy z komisją rekrutacyjną.

Pięćdziesięciu uczestników, którzy uzyskają najwyższe oceny w procesie rekrutacji, weźmie udział w innowacyjnym obozie naukowym. Następnie dziesięcioro otrzyma tytuł laureata, a w ramach nagrody – pakiet indywidualnych, 10-miesięcznych konsultacji naukowych. Troje najlepszych uczniów otrzyma stypendia naukowe.

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie www.adamedsmartup.pl/edycja/edycja-x/.

Pierwszy etap rekrutacji potrwa do 15 stycznia 2024 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024