Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Stypendia i pomoc uczniom / 12.12.2023

Konkurs stypendialny Polish Scholarship Scheme dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłosiło kolejną edycję konkursu Polish Scholarship Scheme o stypendia do zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i w Austrii na lata 2024-2026. W konkursie brać mogą uczniowie klas drugich szkół ponadpodstawowych. Aplikacje można wysyłać do 7 stycznia 2024 r.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata co roku poprzez swój program stypendialny wysyła uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych na dwuletnie stypendia do prestiżowych szkół prywatnych na całym świecie. Stypendia pokrywają do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia, a ich wysokość jest uzależniona od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. Szczegółowe informacje o procesie rekrutacyjnym oraz wymaganiach można znaleźć na stronie https://pss.edu.pl/pl/scholarship-competition/criteria..

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024