Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Stypendia i pomoc uczniom

Stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

16.05.2024   … czytaj więcej ...

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Godło narodowe i nazwa ministerstwa podkreślona biało-czerwoną wstęgą

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

11.06.2024   … czytaj więcej ...

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Godło narodowe i nazwa ministerstwa podkreślona biało-czerwoną wstęgą

Program Stypendialny Horyzonty 2024

29.02.2024   … czytaj więcej ...

Logo Programu Stypendialnego Horyzonty. Na rysunku nazwa programu oraz prostokąt, trzy linie o trzy okręgi.

Konkurs stypendialny Polish Scholarship Scheme dla uczniów szkół ponadpodstawowych

12.12.2023   … czytaj więcej ...

Zaproszenie do udziału w programie stypendialnym Rise

21.11.2023   … czytaj więcej ...

Logo firmy Rise. Granatowy kwadrat, nazwa firmy i promieniście rozchodzące się promienia od pierwszej litery.

Lista Stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

07.11.2023   … czytaj więcej ...

Rekrutacja do 10. edycji programu ADAMED SmartUP

16.10.2023   … czytaj więcej ...

Logo firmy Adamed. W prostokącie na białym tle nazwa firmy i rysunkowa gwiazdka.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za rok szkolny 2022/2023

09.10.2023   … czytaj więcej ...

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024