Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Serwis dla Rodziców i Uczniów

Komunikat w sprawie wykazu konkursów – rok szkolny 2023/2024

28.02.2024  /  B. Błaszczyk

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły.

Uprawnienia określone w wykazach zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych z ubiegłych lat pozostają w mocy.

Materiały

  • Komunikat dot. wykazu zawodów w 2023 r.:

Zał. 1 – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – 2022/2023 – pobierz wykaz
Zał. 2 – Wykaz konkursów przedmiotowych – 2022/2023 – pobierz wykaz

Zał. 3 – Wykaz innych konkursów – 2022/2023 – pobierz wykaz

  • Komunikat ws. wykazu zawodów w 2022 r.:
Zał. 1 – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – 2021/2022 – pobierz wykaz
Zał. 2 – Wykaz konkursów przedmiotowych – 2021/2022 – pobierz wykaz
Zał. 3 – Wykaz innych konkursów – 2021/2022 – pobierz wykaz
  • Komunikat ws. wykazu zawodów w 2021 r.:
Zał. 1 – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – 2020/2021 – pobierz wykaz
Zał. 2 – Wykaz konkursów tematycznych – 2020/2021 – pobierz wykaz
Zał. 3 – Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez KO, których laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej – 2020/2021 – pobierz wykaz
  • Komunikat ws. wykazu zawodów w 2020 r.:
Zał. 1 – Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez KO, których laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej – 2019/2020 – pobierz wykaz
Zał. 2 – Wykaz konkursów tematycznych – 2019/2020 – pobierz wykaz
Zał. 3 – Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez KO, których laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej – 2019/2020 – pobierz wykaz 
  • Komunikat ws. wykazu zawodów w 2019 r.:
Zał. 1 – Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez K-PKO dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, których laureaci uzyskują prawo przyjęcia do dowolnie wybranej szkoły ponadpodstawowej – 2018/2019 – pobierz wykaz
 
Zał. 2 – Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez K-PKO dla uczniów szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2018/2019 – pobierz wykaz
 
Zał. 3 – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły dla uczniów szkół podstawowych i/lub klas gimnazjum, które mogą być uwzględnione przez dyrektora szkoły, jako szczególne osiągnięcia i wpisane na świadectwo ukończenia szkoły – 2018/2019 – pobierz wykaz

Wykaz zawodów w roku szkolnym 2023/2024:

  • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – pobierz
  • Wykaz konkursów przedmiotowych – pobierz
  • Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych – pobierz 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024