Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Serwis dla Rodziców i Uczniów

Liczba wolnych miejsc na zajęciach rozwijających zainteresowania lub rozwijających uzdolnienia

07.09.2023  /  B. Błaszczyk

Informacja o liczbie wolnych miejsc na zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia, w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające na podstawie danych przekazanych przez komisje rekrutacyjne.

Materiały do pobrania

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024