Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Rekrutacja do szkół

Logo Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Rysunek symboliczny książki złożonej z trzech kolorowych kartek i nazwa instytucji.

Ważne przypomnienie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Rekrutacja do klas pierwszych wyłącznie dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych

18.06.2024   … czytaj więcej ...

Rekrutacja 2024/2025 – liczba wolnych miejsc w publicznych internatach i bursach

15.05.2024   … czytaj więcej ...

Rekrutacja 2024/2025 – liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach

11.03.2024   … czytaj więcej ...

Komunikat w sprawie wykazu konkursów – rok szkolny 2023/2024

28.02.2024   … czytaj więcej ... WAŻNE

Zarządzenie Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r.

24.01.2024   … czytaj więcej ...

Liczba wolnych miejsc na zajęciach rozwijających zainteresowania lub uzdolnienia uczniów

07.09.2023   … czytaj więcej ...

Rekrutacja 2023/2024 – liczba wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia – stan na 14 sierpnia 2023 r.

14.08.2023   … czytaj więcej ...

Rekrutacja 2023/2024 – liczba wolnych miejsc w szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych oraz w branżowych szkołach II stopnia

08.08.2023   … czytaj więcej ...

Rekrutacja 2023/2024 – liczba wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia

25.07.2023   … czytaj więcej ...

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024