Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Wieloletni Rządowy Program

Posiłek w szkole i w domu

Aktualizacja !

Zgodnie z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia ze wsparcia w programie są wyłączone szkoły (lub szkoły filialne), które otrzymały dofinansowanie na podstawie modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

20.03.2024   … czytaj więcej ...

Składanie wniosków w roku 2024

Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że organy prowadzące przygotowują wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2024 r. poz. 91). Program ma na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

20.03.2024   … czytaj więcej ..

Sprawozdanie z realizacji zadania

Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe realizujące w 2023 r. program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” – Szanowni Państwo, przypominam, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267), organy prowadzące, którym udzielono w 2023 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 31 marca 2024 roku (liczy się data wpływu).

08.02.2024   … czytaj więcej ...

„Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024-2028

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 2024 r. w prawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024-2028, organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków przez uczniów w szkole.

08.02.2024   … czytaj więcej ..

W latach 2024-2028 rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie). Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych – to między innymi na te działania są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Wnioski o dofinansowanie organy prowadzące szkoły mogą składać do wojewodów do 30 kwietnia danego roku.

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Godło narodowe i nazwa ministerstwa podkreślona biało-czerwoną wstęgą

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024