Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Serwis dla Nauczycieli / 14.05.2024 / J. Paliwoda

Patronaty Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Przedsięwzięcia edukacyjne i oświatowe objęte honorowym patronatem

16.05.2024

Nazwa przedsięwzięcia

16.05.2024

Nazwa przedsięwzięcia

Honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty mogą być
obejmowane przedsięwzięcia edukacyjne (w tym: konkursy, festiwale, konferencje, przeglądy, zawody i inne przedsięwzięcia), które mają zasięg gminny, miejski, powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski oraz doniosłe znaczenie, związane z realizacją celów dydaktyki, wychowania i opieki w szkołach lub placówkach oświatowych

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024