Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Rysunek nauczyciela tłumaczącego wzory matematyczne uczniom.

Serwis dla

NAUCZYCIELI

XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem „Człowiek twórcą historii”

19.06.2024   … czytaj więcej ...

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)”

21.05.2024   … czytaj więcej ...

Logo Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

„Zielone oraz cyfrowe kompetencje w planowaniu uczenia się przez całe życie” – zaproszenie na seminarium

07.05.2024   … czytaj więcej ...

Logo Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Trzyliterowy skrót nazwy, gdzie ostatnia litera rozpada się na niebieskie, kwadratowe piksele.

MEN zaprasza do korzystania ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

30.04.2024   … czytaj więcej ...

Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Arkusze konkursowe i klucze odpowiedzi z etapu rejonowego konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2023/2024

14.02.2024   … czytaj więcej ...

Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Arkusze konkursowe i klucze odpowiedzi z etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2023/2024

15.04.2024   … czytaj więcej ... WAŻNE

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Godło narodowe i nazwa ministerstwa podkreślona biało-czerwoną wstęgą

Pismo z MEN dotyczące kursów kwalifikacyjnych i uzyskiwania kwalifikacji nauczycielskich!

10.04.2024   … czytaj więcej ...

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego na platformie MEN

08.04.2024   … czytaj więcej ...

Logo Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Trzyliterowy skrót nazwy, gdzie ostatnia litera rozpada się na niebieskie, kwadratowe piksele.
Logo Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W prostokątnym kształcjie, na białym tle nazwa centrum i ozdobne litery CN.

Wojewódzka konferencja pt. OCENIANIE W EDUKACJI – NOWE KIERUNKI, WYZWANIA, PERSPEKTYWY

05.04.2024   … czytaj więcej ...

Zaproszenie do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów z serii „Przyjazna szkoła dla uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji i uchodźstwa”

29.03.2024   … czytaj więcej ...

Logo Fundacji Allergia. Na białym tle żółte kropki w kształcie słońca i nazwa Allergia.

Allergia bezpłatne wsparcie dla nauczycieli

22.03.2024   … czytaj więcej ...

Wykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w roku 2024 do odznaczeń państwowych i resortowych przesłanych do MEN, celem weryfikacji

22.03.2024   … czytaj więcej ...

Ankieta dla nauczycieli języka angielskiego

19.03.2024   … czytaj więcej ...

Konferencja edukacyjna – CEE Edu Digital Summit

18.03.2024   … czytaj więcej ...

Logo Szkoły Głównej Handlowej. Na białym tle pierwsze litery nazwy uczelni SGH.

Projekt pn. „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych”

15.03.2024   … czytaj więcej ...

Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Konkursy przedmiotowe – podstawowe informacje, terminy realizacji etapów wojewódzkich, terminy wglądów do prac konkursowych

20.02.2024   … czytaj więcej ...

Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Konkursy przedmiotowe – podstawowe informacje, terminy realizacji etapów wojewódzkich, terminy wglądów do prac konkursowych

20.02.2024   … czytaj więcej ... WAŻNE

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024