Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Serwis dla Nauczycieli / 06.12.2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

 

Nazwa placówki doskonalenia nauczycieli

Specjalność nauczyciela – doradcy metodycznego 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Włocławku

język polski – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

język obcy – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

matematyka – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

chemia – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

historia, wiedza o społeczeństwie – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

edukacja wczesnoszkolna – dla nauczycieli szkół podstawowych 

fizyka – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

informatyka, technologia komunikacyjno-informacyjna – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

edukaja dla bezpieczeństwa – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
kształcenie specjalne – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

edukacja wczesnoszkolna – dla nauczycieli szkół podstawowych

religia – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

język polski – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

język obcy – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

matematyka – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

biologia – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

fizyka – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

geografia – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

chemia – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

plastyka – dla nauczycieli szkół podstawowych

przedmioty zawodowe – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

kształcenie specjalne – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

wychowanie fizyczne – dla nauczycieli szkół podstawowych 

biologia – dla nauczycieli szkół podstawowych  

chemia – dla nauczycieli szkół podstawowych  

język obcy – dla nauczycieli szkół podstawowych  

historia – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

matematyka – dla nauczycieli szkół podstawowych

język polski – dla nauczycieli szkół podstawowych 

Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 

język polski – dla nauczycieli szkół podstawowych  

edukacja wczesnoszkolna – dla nauczycieli szkół podstawowych 

fizyka – dla nauczycieli szkół podstawowych

język obcy – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

wychowanie przedszkolne

geografia – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

matematyka – dla nauczycieli szkół podstawowych

historia – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
informatyka/technologia informacyjno-komunikacyjna  dla nauczycieli szkół podstawowych

Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

 

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy

matematyka – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

biologia – dla nauczycieli szkół  podstawowych i ponadpodstawowych

edukacja wczesnoszkolna  dla nauczycieli szkół podstawowych

historia – dla nauczycieli szkół podstawowych

wychowanie fizyczne – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

religia – dla nauczycieli szkół podstawowych 

język polski – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

chemia – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

informatyka, technologia komunikacyjno-informacyjna – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

muzyka – dla nauczycieli szkół podstawowych 

podstawy przedsiębiorczości – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

edukacja dla bezpieczeństwa – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

kształcenie specjalne  dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

plastyka – dla nauczycieli szkół podstawowych 

geografia – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

fizyka – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

język obcy – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia
i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu

historia, wiedza o społeczeństwie – dla nauczycieli szkół podstawowych

edukacja wczesnoszkolna – dla nauczycieli szkół podstawowych

religia – dla nauczycieli szkół podstawowych

geografia, przyroda – dla nauczycieli szkół podstawowych

język obcy – dla nauczycieli szkół podstawowych 

biologia – dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Podstawa prawna: § 25 ust. 12 rozporządzenia z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2738).

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024