Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Zarządzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

w zakresie nadzoru pedagogicznego

Zarządzenie nr 40/23 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego … Plan nadzoru pedagogicznego 2023/2024
Zarządzenie Nr 68/22 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023 … Plan nadzoru pedagogicznego 2022/2023 (zmiana)
Zarządzenie nr 51/22 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego … Plan nadzoru pedagogicznego 2022/2023
Zarządzenie nr 31/22 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego … Plan nadzoru pedagogicznego 2021/2022 (zmiana)
Zarządzenie nr 44/21 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego … Plan nadzoru pedagogicznego 2021/2022 (zmiana)
Zarządzenie nr 40/21 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego … Plan nadzoru pedagogicznego 2021/2022 (zmiana)
Zarządzenie nr 35/21 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego … Plan nadzoru pedagogicznego 2021/2022
Zarządzenie nr 26/21 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Planu nadzoru pedagogicznego … Plan nadzoru pedagogicznego 2020/2021 (zmiana)
Zarządzenie nr 20/2021 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Planu nadzoru pedagogicznego … Plan nadzoru pedagogicznego 2020/2021 (zmiana)

Zarządzenie Nr 48/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego … Plan nadzoru pedagogicznego 2020/2021

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024