Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie nadzoru

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024 – aneks nr 1

20.11.2023
  1. Kształtowanie nowych umiejętności w zakresie higieny cyfrowej, profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w sieci.
  2. Promowanie zasad savoir-vivre’u w szkołach i placówkach.
  3. Podnoszenie kompetencji w zakresie pomiaru dydaktycznego.

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

11.07.2023
  1. Kształtowanie nowych umiejętności w zakresie higieny cyfrowej, profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w sieci.
  2. Promowanie zasad savoir-vivre’u w szkołach i placówkach.

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

30.08.2022
  1. Kształtowanie nowych umiejętności w zakresie higieny cyfrowej, profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w sieci.
  2. Promowanie zasad savoir-vivre’u w szkołach i placówkach.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024