Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kontakt z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Adres korespondencyjny (siedziba urzędu):

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

NIP: 554-11-02-660            REGON: 00647302400000

Adres poczty elektronicznej e-mail: kurator@kuratorium.bydgoszcz.pl

Skrzynka podawcza ePUAP: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (/KOBYDGOSZCZ/skrytka)

Godziny pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki i piątki 7.30 – 15.30,   wtorki 8.00 – 16.00

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Grażyna Dziedzic
Sekretariat: tel. 52 34 97 605

Wydział Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej, Dyrektor: Anna Kiestrzyn
Sekretariat: tel. 52 34 97 624

Wydział Strategii i Rozwoju Edukacji, Dyrektor: Anna Borysiak
Sekretariat: tel. 52 34 97 624

Wydział Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek, Dyrektor: Ewa Podgórska
Sekretariat: tel. 52 34 97 618

Wydział Administracyjno-Organizacyjny, Dyrektor: Katarzyna Zaremba
Sekretariat: tel. 52 34 97 641

Kancelaria: tel. 52 34 97 639

Główna Księgowa: Sylwia Dziarnowska
tel. 52 34 97 615

Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu, Dyrektor: Irena Zielińska
ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń, tel. 56 611 52 20, 56 620 00 65, 56 622 14 09
e-mail:  deltorun@kuratorium.bydgoszcz.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty  we Włocławku, Dyrektor: Andrzej Gralak,
ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek, tel. 54 42 64 032
e-mail: delwlocl@kuratorium.bydgoszcz.pl

Zespół ds. sprawowania nadzoru pedagogicznego w Inowrocławiu,
Al. Ratuszowa 38, 88-110 Inowrocław, pokój 134, II piętro
tel. 52 30 30 223

Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024