Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Komunikaty MEN

PILNE – zmiany w ramowych planach nauczania – konieczność pilnego sporządzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół ponadpodstawowych

27.05.2024   … czytaj więcej ... 

PILNE – zmiana wskaźnika procentowego kontroli oraz terminów ich realizacji

04.04.2024   … czytaj więcej ...

Logo symbolizujące współpraca z organizacjami pozarządowymi. Na jasno zielonym tle napis o treści współpraca z organizacjami pozarządowymi, gdzie wyrazy połączone są zielonymi strzałkami.

Komunikat MEN w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

02.04.2024   … czytaj więcej ...

Plakat Konkursu „Sprawiedliwi z Markowej” dla nauczycieli organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Plakat w kolorze sepii - brąz symulujący stare fotografie. Rodzina złożona z kobirty, mążczyzny w starym kapeluszu i szóstki małych dzieci. Centralnie nazwa konkursu czarnymi literami.

Komunikat MEN w sprawie wyników konkursu „Sprawiedliwi z Markowej”

06.02.2024   … czytaj więcej ...

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

12.12.2023   … czytaj więcej ...

„Demokracja bezpośrednia” – broszura informacyjno-edukacyjna

29.09.2023   … czytaj więcej ...

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

16.06.2023   … czytaj więcej ...

Wyjaśnienia MEiN dotyczące kształcenia uczniów IV klas techników, którym przedłużono etap edukacyjny

14.06.2023   … czytaj więcej ...

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

20.01.2023   … czytaj więcej ...

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024