Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

20.01.2023

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Materiały

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-do-spraw-szkoly-sredniej-w-szkole-europejskiej-w-luksemburgu-luksemburg-ii

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024