Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

12.12.2023

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 3 stycznia 2024 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00‑918 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – zastępca dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I”.

Szczegółowe informacje w załączonych materiałach.

Materiały

Ogłoszenie – Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)
Ogłoszenie​_–​_Bruksela​_I.docx 0.03 MB

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024