Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

„Demokracja bezpośrednia” – broszura informacyjno-edukacyjna

29.09.2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło broszurę informacyjno-edukacyjną „Demokracja bezpośrednia”. Materiał został opracowany przez prof. Mirosława Matyję, koordynatora merytorycznego Instytutu Demokracji Bezpośredniej.

Broszura w przystępny sposób wyjaśnia zasady budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywnych i zaangażowanych postaw społecznych.

Autor materiału omawia pojęcie demokracji bezpośredniej, jakie są jej podstawowe instrumenty, a także objaśnia tytułowe zagadnienie w odniesieniu do sytuacji w Polsce.

Broszura, stanowiąca materiał fakultatywny może być wykorzystania podczas zajęć dodatkowych w szkole.

Link do materiału: Broszura „Demokracja bezpośrednia-podstawowe informacje”

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024