Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Obszary działalności w zakresie nadzoru pedagogicznego

Wykaz szkół i placówek zarejestrowanych w RSPO w roku szkolnym 2023/2024

(stan na dzień 29.05.2024)

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, tel. 52 34 97 605

Delegatura w Toruniu

ul. Moniuszki 15/12, 87-100 Toruń, tel. 56 61 15 220

Delegatura we Włocławku

ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek, tel. 54 42 64 032

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024