Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Wizytatorzy – koordynatorzy

 

Koordynator ds. kształcenia zawodowego

Delegatura w Toruniu
wizytator
Piotr Kornacki
e-mail: pkornacki@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. 56 620 00 65 wew. 26
tel. 56 611 52 67

Koordynatorzy ds. edukacji włączającej i specjalnych potrzeb edukacyjnych

Delegatura we Włocławku
starszy wizytator
Małgorzata Gontarek
e-mail: mgontarek@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. 54 426 40 40

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
starszy wizytator
Małgorzata Babyszka
e-mail: mbabyszka@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. 52 34 97 603

Koordynator ds. edukacji prozdrowotnej

Delegatura w Toruniu
starszy wizytator
Danuta Brzózka-Ciechanowska
e-mail: dciechanowska@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. 56 611 52 24

Koordynatorzy ds. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Delegatura w Toruniu
starszy wizytator
Urszula Chaberska
e-mail: uchaberska@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. 56 620 00 65 wew. 23
tel. 56 611 52 36

Delegatura we Włocławku
starszy wizytator
Krystyna Sobczak
e-mail: ksobczak@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. 54 426 40 35

Koordynatorzy ds. wypoczynku

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy     
starszy inspektor
Andrzej Czopek
e-mail: aczopek@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. 52 34 97 636

Delegatura w Toruniu
starszy wizytator
Jolanta Gruchlik
e-mail: jgruchlik@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. 56 620 00 65 wew. 31
tel. 56 611 52 23
tel. kom. 506 094 751

Delegatura we Włocławku
starszy wizytator
Beata Stachowiak
e-mail: bstachowiak@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. 54 426 40 30

Koordynator ds. organizacji konkursów przedmiotowych

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
starszy wizytator
Katarzyna Sobieszczańska
e-mail: ksobieszczanska@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. 52 349 76 25

Koordynator ds. Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
wizytator
Wiesław Guziński
e-mail: wguzinski@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. kom. 574 087 467

Koordynator ds. kształcenia młodocianych pracowników

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
starszy wizytator
Iwona Andrzejewska
e-mail: iandrzejewska@kuratorium.bydgoszcz.pl
tel. kom. 537 464 439

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024