Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ogólnopolski konkurs „Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich”

13.04.2024  /  12048  /  A. Hyżyk

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach we współpracy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i pod auspicjami honorowego patronatu Polskiego Komitetu Olimpijskiego organizuje ogólnopolski konkurs „Paryż’24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich„.

Plakat Ogólnopolskiego konkursu "Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich". Na plakacie zdjęcie z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Na zdjęciu czterech sportowców. Na plakacie nazwa konkursu, koła olimpijskie, loga organizatorów i terminy poszczególnych etapów konkursu.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej  poświęconej polskiemu olimpijczykowi, którego sukcesy sportowe w duchu zasad fair play na arenie międzynarodowej zachwyciły świat, dając radość rodakom i propagując dobre imię Polski.

W zależności od grupy wiekowej, pracę konkursową należy przygotować w wybranej formie:

      • projekt kartki pocztowej – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
      • projekt graficzny transparentu – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej,
      • animacja w formacie GIF – uczniowie szkoły ponadpodstawowej.

Każda praca powinna zawierać ponadto krótki opis uzasadniający wybór autora.

Termin nadsyłania prac: do 10 maja 2024 r. Ogłoszenie listy laureatów: 29 maja 2024 r. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Kontakt: Ilona Religa-Gola, Referat Edukacji Narodowej Delegatura IPN w Kielcach, tel. 696 826 381 w. 102, adres e-mail: ilona.religa@ipn.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym regulamin oraz załączniki, znajdują się na stronie: IPN

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024