Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego na platformie MEN

08.04.2024  /  12065  /  S. Koniczyński

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie opracował materiały pomocnicze przydatne w kształceniu zawodowym. Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępne są e‑materiały do kształcenia zawodowego. W zakładce „Kształcenie zawodowe” można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e‑materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Autorzy ww. programu zapraszają do aktywnego wykorzystywania e‑materiałów na zajęciach.

Jednym z sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym i na rynku pracy, co stawia przed szkołami konieczność wprowadzania zmian w zakresie pracy z uczniami. Odpowiedzią na tę potrzebę jest 800 e‑materiałów do kształcenia zawodowego, współtworzonych i upowszechnianych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „Tworzenie e‑zasobów do kształcenia zawodowego”, które sukcesywnie są udostępniane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Logo Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Trzyliterowy skrót nazwy, gdzie ostatnia litera rozpada się na niebieskie, kwadratowe piksele.

Celem projektu pozakonkursowego „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej. Projekt zakłada synergię działań w tym zakresie z projektami konkursowymi MEN, które opracowały lub opracowują e‑zasoby do kształcenia zawodowego i ogólnego.

Projekt ORE jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W załączeniu „Przewodnik po e‑materiałach do kształcenia zawodowego”.

Wydział Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i Promocji (WKCP) – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Szczegółowe informacje w serwisie: zpe.gov.pl

Materiały do pobrania, obejrzenia

  • Przewodnik po e‑materiałach do kształcenia zawodowego – Plik do pobrania, PDF 0.96 MB

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024