Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

PILNE

Zmiana wskaźnika procentowego kontroli oraz terminów ich realizacji

04.04.2024  /  12067  /  A. Borysiak

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Liceów Ogólnokształcących, Techników i Branżowych Szkół I Stopnia (ogólnodostępnych i integracyjnych).

Z uwagi na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Lubnauer w sprawie założeń do opracowania planu nadzoru pedagogicznego kuratorów oświaty w roku szkolnym 2023/2024 oraz w związku z Planem nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024 stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 40/23 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2023 r., uprzejmie informuję, że w odniesieniu do niżej wymienionych kontroli zmianie ulega wskaźnik procentowy kontroli oraz terminy ich realizacji.

Logo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Godło narodowe i nazwa ministerstwa podkreślona biało-czerwoną wstęgą
  1. Kontrole „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych” zostaną przeprowadzone w 50% przedszkoli, w których nie są spełnione wymogi dotyczące zatrudnienia nauczycieli specjalistów, określone przepisami prawa, w terminie marzec – sierpień 2024 r.;
  2. Kontrole „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych” zostaną przeprowadzone w 50% szkół, w których nie są spełnione wymogi dotyczące zatrudnienia nauczycieli specjalistów, określone przepisami prawa, w terminie marzec – czerwiec 2024 r.

Liczba kontroli zostanie ustalona na podstawie aktualnych danych zawartych w bazie SIO, w pomocniczym raporcie dotyczącym standaryzacji zatrudnienia nauczycieli specjalistów.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024