Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt „Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z doświadczeniem migracji i uchodźctwa” dla uczniów szkół podstawowych

12.04.2024  /  12079  /  V. Jaśkiewicz

Fundacja Emic oferuje szkołom w województwie kujawsko-pomorskim możliwość skorzystania z dofinansowania dodatkowych zajęć wyrównawczych dla dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Zajęcia odbędą się na terenie szkoły od kwietnia do czerwca 2024 roku. Grupą priorytetową będą uczniowie i uczennice klas 7 i 8 przygotowujący się do egzaminu końcowego.

Materiały do pobrania, obejrzenia

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024