Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Wykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w roku 2024 do odznaczeń państwowych i resortowych przesłanych do MEN, celem weryfikacji

22.03.2024  /  12031  /  K. Olszak

W załączniku wykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w roku 2024 do odznaczeń państwowych i resortowych przesłanych do MEN, celem dalszej weryfikacji.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024