Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

„W pogoni za Bąblem”

Regionalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III szkół podstawowych

08.04.2024  /  12070  /  K. Sobieszczańska

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy zaprasza uczniów klas III szkół podstawowych regionu bydgoskiego do udziału w Regionalnym Konkursie Matematycznym „W pogoni za Bąblem” – VII edycja. 

Zgłoszenia do konkursu  należy przesłać pocztą elektroniczną do 12 kwietnia 2024 r. na dres: konkurs@sp58bydgoszcz.onmicrosoft.com z dopiskiem: „W pogoni za Bąblem”.

Regulamin konkursu

1. Cele konkursu:

   • pobudzanie zainteresowań matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym
   • rozwijanie kreatywności matematycznej uczniów,
   • zwiększanie efektywności pracy z uczniami zdolnymi,
   • wyłonienie Mistrzów Matematyki.

2. Przebieg konkursu:

ETAP I wewnątrzszkolny oraz ETAP II międzyszkolny o zasięgu regionalnym, odbywać się będzie w szkołach macierzystych i polega na wyłonieniu Mistrzów Matematyki (od I do VI miejsca).

W obu etapach uczniowie rozwiązywać będą 10 zadań tekstowych w ciągu 45 minut. Szkoły otrzymają zadania konkursowe pocztą elektroniczną po zgłoszeniu swojego udziału.

 • ETAP I wewnątrzszkolny (17.04.2024 r. godz. 11:30) – przystępują do niego wszyscy chętni uczniowie danej klasy III. Zadania konkursowe otrzymują szkoły od organizatora konkursu. Konkurs przeprowadza nauczyciel uczący daną klasę (lub koordynator konkursu w danej szkole), sprawdza zadania, dokonuje zestawienia wyników, które przesyła pocztą elektroniczną na adres konkurs@sp58bydgoszcz.onmicrosoft.com w terminie do 26.04.2024 r. Do II etapu zakwalifikowani zostaną wszyscy uczniowie, którzy zdobędą wymaganą liczbę punktów. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej SP 58.
 • ETAP II regionalnv (06.05.2024 r. godz. 11:30) – przebiega również w szkołach macierzystych. Dotyczy uczniów wyłonionych po przeprowadzeniu I etapu i będzie miał charakter rywalizacji międzyszkolnej zasięgu regionu bydgoskiego. Powinien być przeprowadzony w jednej sali w tym samym czasie dla wszystkich uczniów. Testy uczniów należy wysłać pocztą do organizatora konkursu do 09.05.2024 r.
 • Uroczyste zakończenie konkursu połączone z ogłoszeniem wyników i kreatywnymi zabawami matematycznymi oraz wręczeniem nagród odbędzie się 28 maja 2024 r. o godz. 16:00 w naszej szkole:
  Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej, ul. Gdańska 53a, 85-005 Bydgoszcz

Mistrzowie Matematyki (uczniowie, którzy zajmą w konkursie od I do VI miejsca) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy konkursu podziękowanie za udział i upominek.

3. Ustalenia:

 • Wyniki konkursu upowszechnione będą 20 maja 2024 r. na stronie internetowej SP 58: sp58.edu.bydgoszcz.pl
 • Kontakt z organizatorami konkursu:
  Monika Jęczewska (tel. 509 645 713) / Agnieszka Cholewińska (tel. 667 976 608) / Janusz Bielewicz (tel. 695 396 090).

Zapraszamy do udziału

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024