Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Program profilaktyczny „Bądź Unplugged”

27.03.2024  /  12052  /  J. Jendykiewicz-Owczarek

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa placówkach skutecznego programu profilaktycznego „Unplugged”, który znajduje się na liście programów rekomendowanych. Program skierowany jest do uczniów w wieku 12-14 lat i ich rodziców.

Logo programu "Unplugged". Rysunek prostokątnego słoneczka z promykami. W środku napis "Unplugged".

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministra Edukacji, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, umożliwi uczestnictwo w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w Państwa szkole.

Do udziału w projekcie zapraszamy pięcioosobowe zespoły nauczycieli, pedagogów, psychologów zatrudnionych w Państwa szkole. Projekt jest realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku organizatorzy planują zrealizować 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie. W każdym z zaplanowanych szkoleń mogą wziąć udział cztery pięcioosobowe zespoły nauczycieli pracujących w jednej szkole.

Informacje na temat programu „Unpugged” znajdują się na stronie internetowej organizatora oraz pod numerem telefonu 452 929 828.

Szczegółowe informacje w serwisie: pozytywnaprofilaktyka.org

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024