Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

„Sportowe Talenty” – wyniki prób sprawności fizycznej

13.05.2024  /  12122  /  W. Guziński

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przypomina się, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz dla szkół ponadpodstawowych w zakresie wychowania fizycznego, od roku szkolnego 2023/2024 nauczyciele wychowania fizycznego mają obowiązek przeprowadzania na lekcjach wychowania fizycznego czterech prób sprawności fizycznej, raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od marca do kwietnia – we wskazanych klasach/typach szkół oraz wpisywania ich wyników w postaci zanonimizowanej do ewidencji „Sportowe Talenty”.

Komunikat dotyczący obowiązku przeprowadzania testów sprawności został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Aktualności www.gov.pl/web/edukacja/odkrywajmy-sportowe-talenty–testy-sprawnosciowe-w-szkolach.

Mając na uwadze fakt, że rok szkolny 2023/2024 jest pierwszym rokiem, w którym szkoły są zobowiązane do realizacji ww. testów sprawności, przypomina się dyrektorom wszystkich szkół na terenie województwa, których dotyczą powyższe zmiany, tj. szkół podstawowych – kl. IV-VIII, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkól I stopnia – o jak najszybszym dopełnieniu powyższego obowiązku i wpisaniu wyników przeprowadzonych testów sprawności do ewidencji „Sportowe Talenty”.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024