Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Rejestracja placówek w ewidencji programu „Sportowe talenty”

02.04.2024  /  12055  /  J. Jendykiewicz-Owczarek

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w związku z realizacją programu „Sportowe talenty”, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy przypomina o konieczności rejestracji konta placówki w ewidencji „Sportowe talenty”; oraz pozostałych obowiązkach, wynikających wprost z ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w zmian w podstawie programowej.

Szczegółowe informacje w serwisie: https://insp.pl/.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024