Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

SIECIAKI – bezpłatne pakiety edukacyjne o cyberprzemocy dla szkół

26.03.2024  /  12046 /  A. Hyżyk

Projekt Sieciaki.pl jest realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę od 2004 r. Jego celem jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania z internetu i urządzeń ekranowych. Nowe propozycje edukacyjne „SIECIAKI. JEST NAS WIĘCEJ” zostały przygotowane w ramach projektu Sieciaki.pl, który poświęcony jest problemowi cyberprzemocy. Nowe materiały mają na celu uwrażliwienie uczniów i uczennic na problem przemocy w sieci, zapoznanie ich z możliwymi konsekwencjami cyberprzemocy, nauczenie reagowania na cyberprzemoc oraz promowanie kulturalnej komunikacji i konstruktywnej krytyki. Materiały przeznaczone są dla nauczycieli pracujących z uczniami w klasach 1-2 szkół podstawowych.

Logo strony sieciaki.pl. Na rysunku nazwa strony napisana kolorowymi literkami. Zamiast literki a w nazwie symbol "małpki".

W skład pakietu wchodzi:

   • scenariusz 2 lekcji,
   • książka „Sieciaki. Jest nas więcej” (1 szt.),
   • plakaty (2 szt.),
   • pomarańczowe sznurówki dla dzieci (30 szt.).

Aby otrzymać pakiet edukacyjny należy wypełnić formularz rejestracyjny. Każda szkoła może dokonać zamówienia jednego pakietu, który bezpłatnie zostanie dostarczony bezpośrednio do szkoły. Liczba bezpłatnych pakietów jest ograniczona.

Pakiety w wersji online można pobrać na stronie: sieciaki.pl/dla-szkoly/scenariusze-lekcji.

Szczegółowe informacje w serwisie: sieciaki.pl

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024