Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)”

21.05.2024  /  12138  /  K. Sobieszczańska

Projekt pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF..

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji.

Materiały

  • Plakat projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” – pobierz PDF
  • Opis projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” – pobierz PDF

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024