Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego II kadencji

01.03.2024 / 11983 / W. Guziński

Przewodnicząca Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego ogłasza wśród młodych ludzi w wieku od 16 do 21 lat zamieszkujących na stałe na terenie naszego województwa nabór do udziału w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Organ liczyć będzie 30 członków z terenu całego województwa, którzy zostaną wyłonieni w drodze konkursu. Zgłoszenia chętnych, którzy aktywnie uczestniczą lub chcą zacząć uczestniczyć w życiu naszej regionalnej społeczności przyjmowane są od 23 lutego do 22 marca br.

Logo Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na białym tle dwukolorowe godło i nazwa.

Wszelkie niezbędne informacje na temat Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego są dostępne na stronie https://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024