Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Zaproszenie do udziału w projekcie „Młodzi głosują”

15.03.2024  /  12020  /  K. Mikulski

Centrum Edukacji Obywatelskiej, chciałoby zaprosić szkoły do projektu „Młodzi głosują„, który wspiera i buduje edukację obywatelską, szczególnie edukację wyborczą.

Logo Centrom Edukacji Europejskiej. Na białym tle skrót CEO i pełna nazwa centrum.

Projekt „Młodzi głosują” polega na wsparciu szkół w przeprowadzeniu symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowym elementem są webinaria przygotowujące nauczycieli do przeprowadzenia działań, scenariusze zajęć, które zostały napisane zgodnie z programem przedmiotu „historia i teraźniejszość’’ oraz materiały i poradniki dla uczestników projektu, które pozwalają przeprowadzić rozwijającą debatę o tematach ważnych dla młodych ludzi.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024