Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Program „Lekcje o finansach” – edycja 2024

07.05.2024  /  12109  /  B. Szczęśniak

Ministerstwo Finansów realizuje Program „Lekcje o finansach” – edycja  2024. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów.

W ramach Programu Ministerstwo Finansów dofinansowuje zajęcia lekcyjne i wycieczki edukacyjne obejmujące treści z zakresu finansów.

O środki na dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. Dofinansowanie może wynieść 80% koszów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zajęć lekcyjnych oraz wycieczki, do wysokości 10 tys. zł, w przypadku zorganizowania wycieczki jednodniowej, lub 20 tys. zł, w przypadku wycieczki dwudniowej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie  do 15 maja 2024 r.

Działania realizowane w ramach dofinansowania mogą być realizowane do 15 listopada 2024 r.

W bieżącej edycji Programu pierwszeństwo otrzymania dofinansowania będą miały wnioski dotyczące szkół, które nie były objęte Programem „Lekcje o finansach” w 2023 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/programy-2024.

Zapraszamy do zainteresowania się programem.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024