Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Konkurs poetycki „XXVIII Lednicka Wiosna Poetycka”

15.04.2024  /  12089  /  K. Mikulski

Warunki uczestnictwa:

  • należy nadesłać maksymalnie 3 niepublikowane teksty poetyckie, mogą być one także tematycznie związane z Ziemią Lednicką, pandemią, ważnymi wydarzeniami, rocznicami literackimi i historycznymi szczególnie znaczącymi dla Wielkopolski, w 3 egzemplarzach (wydruk) oraz w wersji elektronicznej, wysłane na adres e-mail: bibliotekaxxlo@wp.pl
  • każdy egzemplarz musi być podpisany (imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika, nazwa i numer telefonu szkoły),
  • warunkiem udziału jest załączenie wypełnionej Karty uczestnika.

Prace należy nadsyłać w terminie do 20 maja 2024 r. na adres: Biblioteka Szkolna, XX Liceum Ogólnokształcące, os. Wichrowe Wzgórze 111, 61-699 Poznań (z dopiskiem na kopercie) XXVIII Lednicka Wiosna Poetycka
Turniej Poetycki „O KORONĘ WIERZBOWĄ”.

Plakat Lednickiej wiosny poetyckiej. Na plakacie jezioro otoczone drzewami.

Wiersze oceniają jurorzy (poeci, krytycy, poloniści).

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystego spotkania finałowego 1 czerwca w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo.

Nagrodzone wiersze będą wydrukowane w specjalnym tomiku poetyckim. Nagrodą główną w Turnieju „O KORONĘ WIERZBOWĄ” będzie niespodzianka.

Laureaci będą powiadomieni o wynikach konkursu najpóźniej 3 dni przed finałowym wydarzeniem.

Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych twórców, miłośników poezji i Ziemi Lednickiej do uczestnictwa w Turniejach.

Zgłoszenie udziału w konkursie, promocji i publikacji zdjęć oraz tekstów znajduje się w karcie uczestnika Konkursu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej XX Liceum: www.xxlopoznan.edu.pl,
bibliotekaxxlo@wp.pl i pod numerami telefonów: 61 820 82 03, 61 427 59 34 lub kom. 695 501 313, 697 299 173, stanislawa.lowinska@wp.pl

Materiały do pobrania, obejrzenia

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024