Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

VI Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego i Plastyki „Osobowość z kraju obszaru niemieckojęzycznego w dziedzinie muzyki”

22.03.2024  /  12030  /  A. Nicpoń

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w VI Wojewódzkim Konkursie z Języka Niemieckiego i Plastyki „Osobowość z kraju obszaru niemieckojęzycznego w dziedzinie muzyki”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.

Konkurs przebiega dwuetapowo.  I etap szkolny powinien odbyć się w terminie od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. Wybrane prace zakwalifikowane do II etapu należy dostarczyć do organizatora do dnia 10.04.2024 r. Ogłoszenie wyników, przyznanie nagród i dyplomów nastąpi do 30.04.2024 r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.sp5.torun.pl, PDF 970 KB

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024