Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

XVII edycja Programu „Indeks Start2Star”

15.03.2024  /  12016  /  K. Mikulski

Dzięki wsparciu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich, „Indeks Start2Star” to nie tylko stypendium, ale także szansa na rozwinięcie swojego potencjału i zdobycie wyższego wykształcenia!

Stypendia w wysokości 1600 zł miesięcznie pokrywają koszty kształcenia, utrzymania i inne związane z nauką wydatki. Ale to nie wszystko! Beneficjenci zobowiązują się do pięcioletniego przepracowania w Polsce po ukończeniu studiów, tworząc społeczność profesjonalistów gotowych na wyzwania.

Przyjmowanie zgłoszenia następuje od 01 marca 2024 roku! To właśnie wtedy fundacja otworzy formularz, który pozwoli  zgłosić się do Programu i zdobyć stypendium na cały okres studiów.

Jakie warunki należy spełnić?

   • Być uczniem ostatnich klas szkół średnich, przystępującym w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego.
   • Uzyskać średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły średniej minimum 4.0.
   • Wykazać się aktywnością pozaszkolną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.
   • Uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.
   • Mieć miesięczny dochód nieprzekraczający 1800 zł netto na osobę w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych.

Rejestracja trwa do 31 maja 2024 roku, a formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: https://fundacjajlc.pl/formularz-rekrutacyjny-do-xvii-edycji-programu-indeks-start-2-star/

Więcej informacji na stronie Fundacji JLC https://fundacjajlc.pl/

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024