Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ankieta dla nauczycieli języka angielskiego

19.03.2024  /  12026  /  K. Zaremba

Zachęcamy do udziału w badaniu na temat stosowania różnych metod na lekcjach języka angielskiego w Polsce.  Ankieta skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych ponadpodstawowych. Ankieta zawiera maksymalnie 23 pytania, 21 zamkniętych, 2 otwarte (krótka odpowiedź), czas na udzielnie odpowiedzi to 10-15 minut. Ankietę przygotowała Pani dr hab. Anna Turula, prof. UKEN Instytut Filologii AngielskiejUniwersytet KEN w Krakowie. 

Link do ankiety: https://forms.gle/T7SSJoz1TXh4kQyh6

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024