Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Tydzień Mózgu 2024 w Bydgoszczy i Toruniu

06.03.2024

Tydzień Mózgu 2024 w Bydgoszczy i Toruniu – W PRZYGOTOWANIU

Zestaw 18. logów organizatorów Akcji Tydzień Mózgu

W tym roku Światowy Tydzień Mózgu trwa od 11 do 17 marca.

Plakat projektu Tydzień Mózgu. Na białym tle pomarańczowy rysunek ludzkiego mózgu i nazwa projektu.

Działamy razem, dlatego poszerzyliśmy krąg współorganizatorów projektu: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Bydgoszczy we współp

racy z partnerami z Bydgoszczy: Miastem Bydgoszcz, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, Wydziałem Psychologii UKW w Bydgoszczy, Studenckim Kołem Neuronauk i Psychologii Poznawczej UKW, Studenckim Kołem Naukowym Psychologii Transportu, i Torunia: Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych UMK, Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Kołem Naukowym Popularyzowania Psychologii „Animus”, Toruńskim Kołem Kognitywistycznym, Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici, Fundacją Toruńskiej Psychologii oraz Ośrodkiem Wsparcia i Testów oraz instytucjami edukacji i kultury w województwie kujawsko-pomorskim.

Organizujemy obchody ŚTM, aby najnowsza wiedza o mózgu i umyśle docierała do szkół, uczelni, społeczności lokalnych, aby nauczyciele, naukowcy, trenerzy potrafili skutecznie wspierać proces uczenia się dzieci, młodzieży i dorosłych, pomagać innym w przezwyciężaniu ich życiowych trudności, lepiej rozumieć zwierzęta. Mówimy „NIE” mitom psychopedagogicznym (najpopularniejsze w załączeniu).

Zapraszamy wszystkich chętnych do współdziałania i kontaktu z organizatorami:

  • dr Małgorzata Gut, Instytut Psychologii UMK w Toruniu, mgut@umk.pl;
  • dr hab. Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW w Bydgoszczy, l.lamparska@gmail.com;
  • Ewa Jaśkowska, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ejaskowska@kuratorium.bydgoszcz.pl, Irena Zielińska, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu, izielinska@kuratorium.bydgoszcz.pl,
  • Małgorzata Gontarek, mgontarek@kuratorium.bydgoszcz.pl,
  • Ewa Adamczyk, wizytatorea@gmail.com, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

Projekt TM 2023 w Bydgoszczy i Toruniu rozpoczną Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Propozycje o przygotowanych przez ww. ośrodki wydarzeniach znajdują się na ich stronach domowych.

Każdy nauczyciel, który planuje przeprowadzić zajęcia z uczniami i studentami, może skorzystać z naszych inspiracji opublikowanych w Internecie:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzsWhrOQkv-R0iXic06xUAaRBtbMvKVj9

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=10777

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=10106

http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?szukaj=Tydzie%F1+M%F3zgu&gdzie=0&menu=4&item=100&page=9717&pnr=1

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/tydzien-mozgu-2023-w-bydgoszczy-i-toruniu-8211-zaczynamy-przygotowania

Bieżące informacje o wszystkim na naszej stronie kuratoryjnej, na

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063510190743&locale=pl_PL, portalach uczelni.

Zapraszamy na wykłady stacjonarne i on line. Stacjonarne w Instytucie Psychologii UMK w Toruniu przy ul. Jurija Gagarina 39, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9, Bibliotece UKW w Bydgoszczy. Wkrótce w tabeli poniżej zamieścimy tematy wykładów i linki.

 wykładu/ adres

Data

Godzina

Prelegentka/prelegent

Uczelnia

Tytuł wykładu 

Link do wykładu online

Bydgoszcz, KPCEN, ul. Jagiellońska 9

11 marca 2024 r.

poniedziałek

16.00

prof. Dominika Dudek

CM UJ Kraków

Gdy życie traci sens – smutek, depresja, samobójstwo

youtube.com/live/gZbPDgNBLic

Toruń, Instytut Psychologii, ul. Gagarina 39

11 marca 2024 r.

poniedziałek

18.00

dr hab. Magdalena Szubielska

KUL, Lublin

Czy wszystkie mózgi lubią taki sam rodzaj sztuki?

Wykład zostanie nagrany. Link do nagrania w tygodniu po TM 2024.

Bydgoszcz, KPCEN, ul. Jagiellońska 9

12 marca 2024 r.

wtorek

16.00

dr Sara Kierońska

CMUMK Bydgoszcz

Neurochirurgiczne metody leczenia bólów głowy

youtube.com/live/cf8xhjZJqYY

Toruń, Instytut Psychologii, ul. Gagarina 39

12 marca 2024 r.

wtorek

18.00

dr Alicja Puścian

IBD PAN Warszawa

Czy jesteśmy niezależni w swoich wyborach? – perspektywa neuroekonomii

Wykład zostanie nagrany. Link do nagrania w tygodniu po TM 2024.

Bydgoszcz, KPCEN, ul. Jagiellońska 9

13 marca 2024 r.

środa

16.00

dr hab. Marek Wypych

IBD PAN Warszawa

Dlaczego niektórzy z nas odkładają wiele spraw na później, i czy badania mózgu pozwolą opracować lepsze metody radzenia sobie z prokrastynacją?

youtube.com/live/DxwC3UEEyfE

Toruń, Instytut Psychologii, ul. Gagarina 39

13 marca 2024 r.

środa

18.00

dr Alicja Brenk-Krakowska

UAM Poznań

Dyskretne aspekty widzenia. Odkrywanie wzrokowych wyzwań dysleksji rozwojowej oczami wiedzy o procesie widzenia.

Wykład zostanie nagrany. Link do nagrania w tygodniu po TM 2024.

Toruń, Instytut Psychologii, ul. Gagarina 39

14 marca 2024 r.

czwartek

18.00

prof. Ditta Baczała, prof. Jacek Matulewski

UMK Toruń

Różnorodne umysły – studiowanie z ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu)

Wykład zostanie nagrany. Link do nagrania w tygodniu po TM 2024.

Bydgoszcz

Młyny Rothera

14 marca 2024 r.

czwartek

18.00

dr Anna Antonina Nogaj

UKW Bydgoszcz

Co się składa na dobrą jakość życia – czyli o tym jak dbać o kondycję psychiczną dzieci i młodzieży

Wykład zostanie nagrany. Link do nagrania w tygodniu po TM 2024.

Bydgoszcz, Biblioteka UKW

15 marca 2024 r.

piątek

16.00

dr Martyna Tadzik

Technika Zwycięstwa
Akademia Psychologii
Sportu

Co to znaczy, że sportowcy „trenują swój umysł tak, jak ciało”?

Wykład zostanie nagrany. Link do nagrania w tygodniu po TM 2024.

Toruń, Instytut Psychologii, ul. Gagarina 39

15 marca 2024 r.

piątek

18.00

prof. Maciej Stolarski

UW Warszawa

Homo sapiens: Człowiek rozumny czy człowiek… czasowy? Mentalna podróż w czasie jako mechanizm adaptacji i samoregulacji

Wykład zostanie nagrany. Link do nagrania w tygodniu po TM 2024.

Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy przygotowują debatę 14 marca 2024 r.

Jak w poprzednich latach, będziemy zbierać informacje o działaniach zrealizowanych przez nauczycieli w czasie Tygodnia Mózgu 2024. Na adresy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych zostanie wysłany link do chmury ewaluacyjnej.

Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie.

Lektury polecane:

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024