Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Zaproszenie do Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

23.05.2024

Wojewódzki Zespół Wspierający Szkołę i Przedszkole Promujące Zdrowie zaprasza do udziału w realizacji programów:

Zaproszenie do Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Programy popularyzują zdrowy styl życia i kształtują postawy prozdrowotne całej społeczności przedszkolnej i szkolnej. Realizowane są na podstawie Porozumienia z dnia 23 listopada 2009 r. o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Realizując działania można uzyskać certyfikat wojewódzki, a następnie krajowy.

Szczegóły dotyczące realizacji programu można uzyskać na stronach www pod adresami:

lub u koordynatorów:

Zofia Spalińska, KPCEN Toruń (koordynator wojewódzki)
tel. 881 93 33 55, mail: Zofia.Spalińska@kpcen-torun.edu.pl;

Małgorzata Pawłowska, KPCEN Toruń (koordynator rejonu toruńskiego)
tel. 881 93 42 56, mail: Malgorzata.Pawlowska@kpcen-torun.edu.pl;

Norbert Łysiak, KPCEN Bydgoszcz (koordynator rejonu bydgoskiego)
tel. 52 349 31 50 wew. 22, norbert.lysiak@cen.bydgoszcz.pl;

Magdalena Chylebrant-Karolak, KPCEN Bydgoszcz (koordynator rejonu bydgoskiego)
tel. 52 349 31 50 wew. 43, magdalena.chylebrant-karolak@cen.bydgoszcz.pl;

Katarzyna Zawacka, KPCEN Włocławek (koordynator rejonu włocławskiego)
tel. 54 231 33 42 wew. 40, mail: k.zawacka@cen.info.pl.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024