Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Rozśpiewane, roztańczone kujawsko-pomorskie – konkurs dla przedszkoli i szkół z województwa kujawsko-pomorskiego

06.02.2024

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza przedszkola i szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu Rozśpiewane, roztańczone kujawsko-pomorskie, który jest kontynuacją projektu promującego kulturowe dziedzictwo regionów naszego województwa: Borów Tucholskich, Kujaw, Kociewia, Krajny, Pałuk oraz Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej.

Konkurs dla uczniów pod tytułem Rozśpiewane i roztańczone kujawsko-pomorskie

Prosimy o zgłaszanie przygotowanych prezentacji (nagrania video) – tańca, śpiewu lub recytacji w terminie do 15 marca 2024 r. Czas nagrania nie powinien być dłuższy niż 5 minut. Nagranie powinno zostać umieszczone w serwisie YouTube.

Powołana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty komisja konkursowa oceniać będzie prezentacje w pięciu kategoriach wiekowych:

  • grupa I – przedszkola i oddziały przedszkolne,
  • grupa II – klasy 1-3 szkoły podstawowej,
  • grupa III – klasy 4-8 szkoły podstawowej,
  • grupa IV – szkoły ponadpodstawowe,
  • grupa V – zróżnicowana wiekowo – koła teatralne, taneczne, chóry działające w szkole.

Do konkursu mogą przystąpić laureaci poprzedniej edycji pod warunkiem zaprezentowania nowego repertuaru.

Kryteria oceny prezentacji:

  • obecność elementów regionalnych – strój, rekwizyty, scenografia – 5 punktów,
  • umiejętności wokalne, taneczne, aktorskie – sposób mówienia, układ choreograficzny, akompaniament – 5 punktów,
  • ogólne wrażenie artystyczne – 5 punktów dobór repertuaru do wieku wykonawców, oryginalność przekazu.

Ocena prezentacji będzie dwuetapowa.

  • I etap – ocena prezentacji pod względem formalnym (czas trwania, temat) oraz zgodność z powyższymi kryteriami – komisja powołana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, w skład której wejdą wizytatorzy Kuratorium Oświaty.
  • II etap – ocena prezentacji zgodnie z powyższymi kryteriami przez komisję powołaną przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, w skład której wejdą regionaliści, nauczyciele i wizytatorzy Kuratorium Oświaty. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy dnia 15 kwietnia 2024 r.
  • Zwycięzcy konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, podczas której laureaci zaprezentują swoje umiejętności i odbiorą przyznane nagrody.
  • Zgłoszenie prezentacji do konkursu wraz z linkiem do nagrania video możliwe jest poprzez wypełnienie formularza umieszczonego pod poniższym linkiem w terminie do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Link do formularza zgłoszeniowego

Zgłoszenia należy dokonać z oficjalnego e-maila szkoły/przedszkola  lub dyrektora szkoły/przedszkola.

Formularz zgłoszeniowy wymaga podania nazwy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail szkoły/przedszkola, nazwiska opiekuna, określania grupy wiekowej i kategorii artystycznej oraz linku do nagranej prezentacji umieszczonej na YouTube.

Szkoła/przedszkole może wysłać do konkursu tylko po jednym zgłoszeniu w każdej kategorii wiekowej. Jeśli w szkole jest więcej propozycji należy przeprowadzić eliminacje wewnętrzne i wybrać jednego reprezentanta w danej kategorii. Kopia zgłoszenia będzie automatycznie przesłana na adres wskazany w formularzu.

W przypadku problemów technicznych dotyczących formularza można kontaktować się telefonicznie: 54-426-40-37.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024