Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

08.02.2024

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 2024 r. w prawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024-2028, organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków przez uczniów w szkole.

Wsparcie finansowe będzie udzielane na realizację zadania obejmującego:

 1. Doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni).
 2. Doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione.
 3. Stworzenie nowych stołówek szkolnych.
 4. Wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z zadań wymienionych powyżej.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu
do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego będzie wynosić:

 1. W przypadku realizacji zadań w zakresie doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenia stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek szkolnych – 80 000 zł.
 2. W przypadku realizacji zadania w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) – 25 000 zł.

Organy prowadzące szkoły zobowiązane są zapewnić wkład finansowy lub rzeczowy w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Grażyna Dziedzic
p.o. Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty

Materiały

 1. Pismo – Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
  Pismo​_-​_Moduł​_3​_wieloletniego​_rządowego​_programu​_„Posiłek​_w​_szkole​_i​_w​_domu”​_na​_lata​_2024-2028.pdf    0.34MB
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rzadowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028
  Rozporządzenie​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_15​_stycznia​_2024​_r.pdf    0.24MB
 3. Uchwała nr 149 rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustnowienia wieloletniego rzadowego programu posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028
  Uchwała​_nr​_149​_rady​_Ministrów​_z​_dnia​_23​_sierpnia​_2023​_r.pdf    0.28MB

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024