Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Sprawozdanie z realizacji modułu trzeciego wieloletniego programu rządowego

„Posiłek w szkole i w domu” V edycja

08.02.2024

Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe realizujące w 2023 r. program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” – Szanowni Państwo, przypominam, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267), organy prowadzące, którym udzielono w 2023 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 31 marca 2024 roku (liczy się data wpływu).

 

Z uwagi na bardzo krótki termin przeznaczony na dokonanie efektów realizacji zadania w skali województwa, uprzejmie proszę, aby sprawozdania organów prowadzących wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji od szkół objętych wsparciem finansowym (nie później, niż do dnia 31 marca br.). 

Sprawozdanie przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres: rjuszczak@bydgoszcz.uw.gov.pl w wersji edytowalnej oraz w wersji papierowej po uzupełnieniu o wymagane podpisy i pieczęcie na adres:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.

lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania Sprawozdawcy).

Grażyna Dziedzic
p.o. Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty

Materiały

Pismo – Sprawozdanie z realizacji modułu 3 Posiłek w szkole i w domu moduł 3 za 2023 r.
Pismo​_-​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_modułu​_3​_Posiłek​_w​_szkole​_i​_w​_domu​_moduł​_3​_za​_2023​_r.pdf    0.34MB

Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wzór​_sprawozdania​_szkoły​_do​_organu​_za​_2023​_do​_zastosowania​_w​_2024.docx    0.04MB

Wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wzór​_sprawozdania​_organu​_do​_wojewody​_za​_2023​_do​_zastosowania​_w​_2024.docx    0.04MB

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024