Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Podziękowanie za wieloletnią współpracę

27.02.2024

Szanowni Państwo

Przedstawiciele JST,
Dyrektorzy Szkół i Placówek,
Pracownicy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,

 

w lutym bieżącego roku po wielu, wielu latach pracy podjąłem decyzję o zakończeniu działalności zawodowej.

W ciągu blisko 24 lat pracy w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy współpracowałem z Państwem – Osobami z dużą wiedzą merytoryczną, bogatym doświadczeniem zawodowym, odpowiedzialnymi, zaangażowanymi w pracy na rzecz dzieci i młodzieży.

Każde spotkanie z Państwem wzbogacało mnie i inspirowało do podejmowania działań mających na celu doskonalenie systemu edukacji.

Zawsze mogłem liczyć na Państwa profesjonalną i życzliwą pomoc.

Dziękuję za lata współpracy, za wszystkie oznaki sympatii, życzliwości i koleżeńskiej uczynności.

Życzę Państwu dalszych sukcesów w pracy zawodowej i satysfakcji z realizowanych zadań.

Cieszę się, że dane mi było spotkać Państwa na zawodowej drodze życia.

 

Z wyrazami szacunku i uznania

Tadeusz Dąbrowski
Dyrektor Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej

 

Bydgoszcz, luty 2024 r.

Na turkusowo-białym nieregularnym tle napis Podziękowanie za wieloletnia współpracę.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024