Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

CyberWizards – International Cyber Camp w Estonii

23.05.2024

W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, informujemy, że Krajowy Ośrodek Koordynacji w Estonii (NCC-EE) organizuje po raz drugi wydarzenie pod nazwą: CyberWizards – International Cyber Camp.

Plakat - CyberWizards – International Cyber Camp w Estonii

CyberWizards jest przedsięwzięciem skierowanym do dziewcząt w wieku 13-16 lat, ceniących wyzwania w zakresie rozwiązywanie zagadek, w tym z użyciem nowych technologii.

Przedsięwzięcie polega na tym, że zaproszone kraje (w tym Polska) wysyłają swoje drużyny na obóz, który będzie miał miejsce w miejscowości Kehtna.

Aby wziąć udział w przedsięwzięciu, nie jest wymagane doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa lub programowania. Uczestniczki w trakcie kilkudniowego obozu poznają dziedzinę i zagadnienia cyberbezpieczeństwa poprzez praktyczne działania. Zajęcia podczas obozu prowadzone są w języku angielskim.

Obóz odbędzie się w terminie 29.07-03.08.2024 r. w Kehtna w Estonii. Na koniec wyjazdu zaplanowano grę Capture the Flag (CTF), dającą możliwość rozwiązywania zadań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Warunki uczestnictwa w CyberWizards Summer Camp:

  • grupa 3-6 uczennic wraz z opiekunem (opiekunem grupy może być dowolna osoba dorosła – nauczyciel, rodzic inny opiekun, mówiąca po angielsku i w języku ojczystym swojej grupy).
  • obóz jest bezpłatny dla uczestników i opiekuna,
  • organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, pokrywa koszty warsztatów
    i wszystkich pozostałych zajęć, nie pokrywa kosztów podróży.

Zespoły, które chciałyby wziąć w nim udział, powinny przesłać do kuratoriów oświaty kilkuminutowy filmik (w języku angielskim) na temat roli jaką odgrywają nowe technologie we współczesnym świecie, w tym ich wpływ na kluczowe zmiany na świecie (np. klimatyczne, czy w zakresie bezpieczeństwa).

Wraz z filmem, opiekun drużyny powinien przekazać w formie oświadczenia zgodę na przetwarzanie danych uczestniczek (oraz swoją) a także wizerunku na potrzeby organizacji i udziału w CyberWizards – InternationalCyber Camp.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, kuratorium oświaty wybierze jedną drużynę, której kandydatura zostanie wraz z filmem i zgodami uczestniczek przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wybór drużyny na terenie województwa odbędzie się przy udziale trzyosobowego zespołu wg poniższych kryteriów;

  1. oryginalność i kreatywność prezentacji wybranego zagadnienia – maks. 10 pkt;
  2. pomysłowe wykorzystanie nowoczesnych technologii – maks. 5 pkt;
  3. współpraca zespołu (podział ról, wykorzystanie potencjału uczestniczek) – maks. 5 pkt;
  4. sposób realizacji zadania (wybór miejsca, dobór narzędzi, rekwizytów itd.) – maks. 10 pkt.

Przygotowane filmiki wraz ze zgodami należy przekazać do właściwego kuratora oświaty do 14 czerwca br.

Zgłoszenie prosimy  wysłać do 14 czerwca 2024 r. na adres poczty elektronicznej: ksobieszczanska@kuratorium.bydgoszcz.pl.
W temacie maila prosimy wpisać: CyberWizards 2024.
W treści maila prosimy zamieścić link do pliku umieszczonego w Internecie, tak by pracownik KO mógł go pobrać.
Zgody na przetwarzanie danych należy przesłać pisemnie na adres Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dopiskiem na kopercie „CyberWizards 2024”.

Po analizie przekazanych zgłoszeń, MEN wybierze jeden Zespół, który weźmie udział w obozie CyberWizards oraz otrzyma nagrodę w postaci biletów lotniczych do Estonii.

Wybór zwycięskiej drużyny odbędzie się na analogicznych zasadach jak na etapie kuratoryjnym – trzyosobowy zespół składający się z dwóch pracowników MEN i jednego MC wyłoni najlepsze uczestniczki wg tych samych kryteriów. Rozstrzygnięcie nastąpi do 21 czerwca br.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024