Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 WYNIKI EDYCJA 2024 rok

08.03.2024

Lista organów prowadzących z wykazem placówek zaakceptowanych do wsparcia finansowego w roku 2024 w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0., wraz z wysokościami kwot tego wsparcia w podziale na: – kierunek interwencji 3.1. – zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego; – kierunek interwencji 3.2. – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na zielonym tle nazwa programu i niesymetryczne różne znaki symbolizujące książkę i wielka litera Y z trzema kropkami.

Na podstawie § 11 ust. 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości listę organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne wraz z wykazem placówek, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokościami tego wsparcia.

Środki z budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup książek oraz elementów wyposażenia zostaną przekazane organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne na podstawie umowy.

Dotowany może wykorzystać przyznane środki dopiero od dnia zawarcia (podpisania) umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Materiały

Kierunek 3.1. wykaz placówek zakwalifikowanych do wsparcia finansowego 2024

Kierunek 3.2. wykaz placówek zakwalifikowanych do wsparcia finansowego 2024

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024