Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Tydzień Mózgu 2024 w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

06.03.2024

Informujemy, że Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu w ramach porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty w dniach od 13 do 15 marca 2024 r. proponuje wszystkim zainteresowanym wykłady i warsztaty upowszechniające wiedzę o mózgu i jego działaniu.

Logo Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Trzy różnokolorowe romby skrzyżowane i nazwa centrum. Logo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - trójkolorowy symboliczny rysunek otwartej książki.

Szczegółowe informacje o zaplanowanych wydarzeniach pod linkiem https://mlynwiedzy.org.pl/tydzien-mozgu-mlyn-wiedzy/

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura w Toruniu

Delegatura wE Włocławku

Zespół ds. nadzoru pedagogicznego
w Inowrocławiu

Projekt i administracja Maciej Leciejewski, 2024